... en evangelisk luthersk frimenighed

Så skal da hele Israels hus vide for vist

Stacks Image 368
at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.«

Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?«

Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.«

Citeret fra Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 36-39

______________________________________________________________________________

Næste gudstjeneste er
søndag den 24. juni
kl 10.30

Denne søndag får vi besøg af Thue Thomsen som taler.
Og så er det den sidste gudstjeneste før sommerpausen.
Lad os mødes og få ønsket hinanden en god sommer - over en kop kaffe efter gudstjenesten.
______________________________________________________________________________

Vores bibelweekend er forbi, men ordene lever. Hør eller genhør dem her.
Teksterne, som Peter Olsen, Hillerød, gennemgår, fremgår af programmet
her.

Velkommen