... en evangelisk luthersk frimenighed

Så skal da hele Israels hus vide for vist

Stacks Image 368
at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.«

Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: »Hvad skal vi gøre, brødre?«

Peter svarede: »Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren vor Gud vil kalde på.«

Citeret fra Apostlenes Gerninger kapitel 2 vers 36-39

______________________________________________________________________________

Næste gudstjeneste er
søndag den 3. juni
kl 10.30

Denne søndag får vi besøg af David Straarup, Aalborg, som vil tale til os.
______________________________________________________________________________

Vores bibelweekend er forbi, men ordene lever. Hør eller genhør dem her.
Teksterne, som Peter Olsen, Hillerød, gennemgår, fremgår af programmet
her.

Velkommen